Polityka prywatności

§ 1. Kto jest administratorem danych osobowych Lectus24?

 • Administratorem danych osobowych Lectus24.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
 • Lectus Health& Beauty Martyna Kostka ul.Księdza Koziołka 18a 47-303 Krapkowice NIP: 7492090661 [email protected]

§ Państwa Prawa

 • Przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;
  • zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
  • zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:
  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
   • do wywiązania się z prawnego obowiązku;
   • z uwagi na względy interesu publicznego;
   • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile:
   • prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
   • nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;
  • zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);
  • zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby Przedsiębiorstwa.
 • W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych: ([email protected] /+48 734 156 991).
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu
  • Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

§ 3. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

 • Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.
 • Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:
  • Certyfikat homeSSL. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a Lectus24 jest szyfrowana 128/256 bitowym kluczem.
  • Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy Lectus24, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne oświadczenia zobowiązujące ich do ochrony.
  • Półautomatyczny system IT Lectus24 spełniający wszelkie standardy ochrony danych osobowych.
 • Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 4. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

 • Rejestracja
  • W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Lectus24, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas.
  • Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać lub uzupełnić dane z Lectus24.pl. Usuniemy Twoje dane niezwłocznie po wysłaniu takiej prośby.
  • W trakcie rejestracji prosimy o:
   • imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
   • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
   • e-mail – niezbędny do logowania do Lectus24 i komunikacji związanej z korzystaniem z Lectus24;
   • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)
  • Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez Lectus24.pl i podmioty partnerskie tylko takie, które umożliwią realizację zamówienia (dostawcy, pośrednicy płatności i firmy kurierskie). Dane nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.
 • Złożenie zamówienia
  • W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
  • Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
   • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
   • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
   • e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
   • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
  • W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
   • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
   • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
   • numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
  • W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
   • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
   • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
   • numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.
  • Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Lectus24 i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
   • imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki, celem prawidłowej realizacji dostaw zamówionych przesyłek (w tym pozyskania opinii o jakości usług dostawczych), przekazywane są :
    • DPD
    • SUUS
    • GEISS
    • SPT
    • COLMAR TRANS
    • ZIMPAS
    • DTS
    • INPOST
    • POCZTA POLSKA
    • AMBRO EXPRESS Sp. z. o. o. Sp. k. (NIP: 668 197 4952)
   • imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:
    • Insert GT
    • Navireo
  • W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Lectus24.
  • Lectus24 współpracuje z następującymi operatorami płatności:
   • PayU SA operatora serwisu payu.pl
   • Przelewy24
   • PayPro
   • DotPay
   • PayPal
   • CA Raty
  • Subskrypcja newslettera
   • W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w Lectus24 lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

§ 5. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na Lectus24

 • Lectus24 (serwer)
  • System informatyczny, z którego korzysta Lectus24 automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z Lectus24. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Lectus24 i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Lectus24 w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.
  • Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 • Lectus24 (cookies)
  • Lectus24 wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Lectus24 rozpoznania Ciebie i dostosowania Lectus24 do Twoich potrzeb.
  • Lectus24 wykorzystuje cookies do:
   • zapamiętania zalogowania;
   • zapamiętania zawartości Twojego koszyka;
   • zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania Lectus24;
   • tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Lectus24.
  • W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Lectus24 nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.
  • Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Lectus24 chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
 • Google Analytics (cookies)
  • Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Lectus24 źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
  • Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
  • Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
  • Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
  • Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Lectus24.
  • Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Lectus24 chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
 • Google AdWords/ CRITEO/ SALES MANAGO/ FACEBOOK/ RTB House (cookies)
  • Serwisy wykorzystujące technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez Lectus24 oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci reklamowej.
  • Wyżej wymienione serwisy gromadzą na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzystają z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
  • Mogą również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu wyżej wymienionych serwisów.
  • Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
  • Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies nie możemy zagwarantować poprawnego działania Lectus24.
  • Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Lectus24 chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

§ 6. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Lectus24

 • Lectus24 bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w Lectus24 linki do innych stron internetowych. Lectus24 nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

§ 7. Udostępnianie Twoich danych osobowych

 • W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Lectus24 dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

§ 8. Usługodawcy zewnętrzni

 • Integracja Trusted Shops Trustbadge
  • Na naszej stronie znajduje się zintegrowany Trusted Shops Trustbadge, który służy do wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i zebranych opinii o zakupach w naszym sklepie, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w naszym sklepie.
  • Powyższe służy ochronie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym funkcjonowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.
  • W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Ww. dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie siedmiu dni od zamknięcia strony.
  • Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po zakończeniu zamówienia dobrowolnie zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops.

§ 9. Zmiana polityki bezpieczeństwa Lectus24

 • Lectus24 zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Lectus24 lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
 • O takiej zmianie Lectus24 powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.
 • Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem: https://lectus24.pl/content/2-polityka-prywatnosci

§ 10. Kontakt

 • Lectus24 skontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.
 • W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu +48 734 156 991 lub e-mail: [email protected]
 • W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

  Martyna Kostka Lectus Health & Beauty
  ul. Ks. Koziołka 18a
  47-303 Krapkowice
  NIP: 7592090661


+

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologie plików cookies (tzw.ciasteczka) oraz podobne technologie w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy lepiej dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Klikając "Zgadzam się" lub klikając symbol "X", wrażasz zgodę na wykorzystywanie Twoich plików cookies. Dowiedź się więcej klikając tutaj.

Nie zgadzam sięZgadzam się
+
ZALOGUJ
ZALOGUJ
lub
ZAREJESTRUJ