Polityka prywatności

§ 1. Kto jest administratorem danych osobowych Lectus24?

 • Administratorem danych osobowych Lectus24.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
 • Lectus Health& Beauty Martyna Kostka ul.Księdza Koziołka 18a 47-303 Krapkowice NIP: 7492090661 it@lectus.com.pl

§ Państwa Prawa

 • Przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;
  • zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
  • zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:
  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
   • do wywiązania się z prawnego obowiązku;
   • z uwagi na względy interesu publicznego;
   • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile:
   • prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
   • nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;
  • zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);
  • zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby Przedsiębiorstwa.
 • W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych: (it@lectus.com.pl /+48 734 156 991).
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu
  • Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

§ 3. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

 • Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.
 • Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:
  • Certyfikat homeSSL. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a Lectus24 jest szyfrowana 128/256 bitowym kluczem.
  • Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy Lectus24, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne oświadczenia zobowiązujące ich do ochrony.
  • Półautomatyczny system IT Lectus24 spełniający wszelkie standardy ochrony danych osobowych.
 • Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 4. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

 • Rejestracja
  • W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Lectus24, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas.
  • Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać lub uzupełnić dane z Lectus24.pl. Usuniemy Twoje dane niezwłocznie po wysłaniu takiej prośby.
  • W trakcie rejestracji prosimy o:
   • imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
   • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
   • e-mail – niezbędny do logowania do Lectus24 i komunikacji związanej z korzystaniem z Lectus24;
   • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)
  • Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez Lectus24.pl i podmioty partnerskie tylko takie, które umożliwią realizację zamówienia (dostawcy, pośrednicy płatności i firmy kurierskie). Dane nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.
 • Złożenie zamówienia
  • W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
  • Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
   • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
   • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
   • e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
   • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
  • W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
   • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
   • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
   • numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
  • W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
   • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
   • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
   • numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.
  • Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Lectus24 i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
   • imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki, celem prawidłowej realizacji dostaw zamówionych przesyłek (w tym pozyskania opinii o jakości usług dostawczych), przekazywane są :
    • DPD
    • SUUS
    • GEISS
    • SPT
    • COLMAR TRANS
    • ZIMPAS
    • DTS
    • INPOST
    • POCZTA POLSKA
    • AMBRO EXPRESS Sp. z. o. o. Sp. k. (NIP: 668 197 4952)
   • imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:
    • Insert GT
    • Navireo
  • W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Lectus24.
  • Lectus24 współpracuje z następującymi operatorami płatności:
   • PayU SA operatora serwisu payu.pl
   • Przelewy24
   • PayPro
   • DotPay
   • PayPal
   • CA Raty
  • Subskrypcja newslettera
   • W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w Lectus24 lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

§ 5. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na Lectus24

 • Lectus24 (serwer)
  • System informatyczny, z którego korzysta Lectus24 automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z Lectus24. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Lectus24 i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Lectus24 w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.
  • Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 • Lectus24 (cookies)
  • Lectus24 wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Lectus24 rozpoznania Ciebie i dostosowania Lectus24 do Twoich potrzeb.
  • Lectus24 wykorzystuje cookies do:
   • zapamiętania zalogowania;
   • zapamiętania zawartości Twojego koszyka;
   • zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania Lectus24;
   • tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Lectus24.
  • W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Lectus24 nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.
  • Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Lectus24 chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
 • Google Analytics (cookies)
  • Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Lectus24 źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
  • Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
  • Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
  • Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
  • Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Lectus24.
  • Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Lectus24 chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
 • Google AdWords/ CRITEO/ SALES MANAGO/ FACEBOOK/ RTB House (cookies)
  • Serwisy wykorzystujące technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez Lectus24 oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci reklamowej.
  • Wyżej wymienione serwisy gromadzą na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzystają z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
  • Mogą również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu wyżej wymienionych serwisów.
  • Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
  • Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies nie możemy zagwarantować poprawnego działania Lectus24.
  • Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Lectus24 chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

§ 6. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Lectus24

 • Lectus24 bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w Lectus24 linki do innych stron internetowych. Lectus24 nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

§ 7. Udostępnianie Twoich danych osobowych

 • W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Lectus24 dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

§ 8. Usługodawcy zewnętrzni

 • Integracja Trusted Shops Trustbadge
  • Na naszej stronie znajduje się zintegrowany Trusted Shops Trustbadge, który służy do wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i zebranych opinii o zakupach w naszym sklepie, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w naszym sklepie.
  • Powyższe służy ochronie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym funkcjonowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.
  • W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Ww. dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie siedmiu dni od zamknięcia strony.
  • Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po zakończeniu zamówienia dobrowolnie zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops.

§ 9. Zmiana polityki bezpieczeństwa Lectus24

 • Lectus24 zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Lectus24 lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
 • O takiej zmianie Lectus24 powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.
 • Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem: https://lectus24.pl/content/2-polityka-prywatnosci

§ 10. Kontakt

 • Lectus24 skontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.
 • W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu +48 734 156 991 lub e-mail: it@lectus.com.pl
 • W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

  Martyna Kostka Lectus Health & Beauty
  ul. Ks. Koziołka 18a
  47-303 Krapkowice
  NIP: 7592090661


+
ZALOGUJ
ZALOGUJ
lub
ZAREJESTRUJ